برجسته ترین ها

طرح اقتصادی 1

طرح اقتصادی 1

شامل نسخه پایه شش ماهه نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه: افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  تولید فایل واگذاری چک های ..

240,000 تومان 300,000 تومان

طرح اقتصادی 2

طرح اقتصادی 2

شامل نسخه پایه یکساله نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه:  افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  ثبت اتوماتیک اسناد،افزونه&..

360,000 تومان 450,000 تومان

طرح تجاری 1

طرح تجاری 1

شامل نسخه پایه دائمی نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه:افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  تولید فایل واگذاری چک های بیمه واف..

800,000 تومان 1,000,000 تومان

طرح تجاری 2

طرح تجاری 2

شامل نسخه پایه دائمی نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه:افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  ثبت اتوماتیک اسناد،افزونه  تو..

1,040,000 تومان 1,300,000 تومان

طرح طلایی 1

طرح طلایی 1

شامل نسخه پایه دائمی نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه:افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  ثبت اتوماتیک اسناد،افزونه  تو..

1,680,000 تومان 2,100,000 تومان

طرح طلایی 2

طرح طلایی 2

شامل نسخه پایه دائمی نرم افزار اتوماسیون بیمه پیشگامان به همراه:افزونه  ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها،افزونه  ثبت اتوماتیک اسناد،افزونه  تو..

2,080,000 تومان 2,600,000 تومان

ساماندهی


logo-samandehilogo-samandehi